Ora ana sing tau ndeleng Gusti Allah; Nanging yen padha tresna-tinresnan, Gusti Allah nunggil karo kita lan katresnan wis rampung ing kita. - 1 Yokanan 4:12

Ora ana sing tau ndeleng Gusti Allah; Nanging yen padha tresna-tinresnan, Gusti Allah nunggil karo kita lan katresnan wis rampung ing kita. - 1 Yokanan 4:12

ra ono isine

Ora ana sing tau ndeleng Gusti Allah; Nanging yen padha tresna-tinresnan, Gusti Allah nunggil karo kita lan katresnan wis rampung ing kita.
- 1 Yokanan 4:12

Sampeyan May Uga Like